Hoe werkt het?

En hoe werken we samen?

De foundation

De Hos Foundation vzw is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur dat zelfstandig
beslissingen neemt. De missie van de HOS Foundation is mensen er bewust van te maken dat er geen
planeet B bestaat en daarmee is die gelijk aan die van #HeroOnSocks.

 

Het doel van de Foundation is om de missie van #HeroOnsocks te versterken door zich te richten op
activiteiten die buiten de sokken business vallen.

 

Het bestuur komt een 4 tal keren per jaar samen om aanvragen te beantwoorden en toe te zien op
de lange termijn strategie. Onze financiering komt grotendeels van #HeroOnSocks die jaarlijks vanuit
haar omzet een bepaald percentage voorziet voor projecten van de Foundation.

 

Criteria

Wij selecteren projecten op basis van de volgende criteria.

 

Het moet:

 

Direct bijdragen aan onze missie en passen binnen 1 van de 17 Sustainable Development Goals
uitgeschreven in 2015 door de Verenigde Naties.

 

Aantoonbaar, effectief en innovatief zijn.

 

Resultaten dienen transparant te zijn.

 

Binnen de eerste pijler ligt de focus vooral op Armoede, Kinderarmoede, dakloosheid en maatschappij.

 

Goede ideeën en projecten zijn altijd welkom als ze binnen de selectiecriteria vallen.

 

En we horen graag waarom jou idee of initiatief goed bij ons past.

 

Projecten

 

Ik geef een sok

ikgeefeensok.be

 

Wie wordt geholpen?

We zamelen zoveel mogelijk warme sokken in voor de Daklozen, want iedereen verdient warme voeten, toch?

 

Over dit initiatief:

In je KOT blijven is nogal lastig als je niet eens een KOT hebt!

Wij zijn er klaar voor en zetten ons in voor hen die tijdens de CORONA lockdown weer eens in de kou bleven staan.

 

Daklozen en kansarmen:

Wist u dat sokken het meest gevraagde item zijn van daklozen opvangcentra? Sokken worden zelden gedoneerd,
omdat we ze dragen en nooit oude stinkende sokken met gaten zouden weggeven.

Maar als je dakloos bent loop je meer dan een gemiddelde persoon, en je hebt niet de luxe om alle dagen
verse sokken aan te trekken.

 

Wat leidt tot ernstige voetproblemen, door zoiets simpels als sokken!

 

Dit jaar zorgen we voor de “ warmste winter”.

 

Voor hen die elke avond weer in de koude staan.

 

We willen namelijk zo veel mogelijk warme, bijna nieuwe sokken inzamelen om zo véél mogelijk
daklozen te voorzien van warme voeten.

 

We doneren deze aan de verschillende daklozencentra in Vlaanderen en Brussel.

 

 

Warmste week
Bekijk actie op dewarmsteweek.be

 

 

 

Neem contact op voor informatie en samenwerking

 

HOS Foundation vzw

Ik@ikgeefeensok.be

Brugstraat 28

2960 Brecht

 

Donaties ( Dank je wel!):

HOS Foundation vzw

IBAN: BE 67 0018 9349 7287

BTW nr.: BE 0753.989.809

 

Instagram
#HEROONSOCKS

 

Ontdek #Heroonsocks op Lijstjestijd